เกี่ยวกับเรา

About us

บริษัท ไทย เซ็นจูรี่ เคมิคัลส์ จำกัด

THAI CENTURY CHEMICAL CO.,LTD.

บริษัท บริษัท ไทย เซ็นจูรี่ เคมิคัลส์ จำกัด ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์อาหารเสริม บำรุงต้นยางพาราและหน้ายางพารา กว่า 10 ปี บริษัทได้จัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์อาหารเสริม บำรุงต้นยางพาราไปยังกลุ่มงานวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์สุขภาพ และ เคมีวิเคราะห์ ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าจาก ห้องปฏิบัติการทดสอบและตรวจวิเคราะห์ ภาคอุตสาหกรรมการผลิต และ เกษตรชีวภาพ

 

            ปัจจุบันบริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายเคมีภัณฑ์อาหารเสริม บำรุงต้นยางพาราและหน้ายางพารา ทั่วประเทศไทย เพื่อตอบสนองความต้องการทางชาวสวนเกษตรกรของประเทศไทย และกลุ่มประเทศ เพื่อนบ้าน อย่างครบวงจรโดยมีกลุ่มลูกค้ามากกว่าห้าร้อยราย ทั่วประเทศ ทำให้สามารถยืนยันในคุณภาพสินค้า การทำงานและการบริการของเราได้เป็นอย่างดี

เลขที่ทะเบียน           0105552058428

ประกอบธุรกิจ          การขายส่งเคมีภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม

                                 ประกอบกิจการขายเคมีภัณฑ์ขั้นมูลฐาน

วันที่จดทะเบียน       17 มิถุนายน 2552

ทุนจดทะเบียน          1,000,000 บาท

ที่ตั้ง                          90/584 ซอยพระยาสุเรนทร์ 26 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา                           

                                 กรุงเทพมหานคร